Nu utökar vi samarbetet mellan retrieverklubbarna i Östergötland

 

Med start hösten 2015 kommer Labradorklubben Region Östergötland, Golden Retrieverklubben sektion Östergötland och Flatcoated retrieverklubben Östgötasektionen att inleda ett närmare samarbete. 
Svenska Tollarklubben har ingen lokal organisation i Östergötland med kommer ändå, via representanter, att delta i samarbetet. F.n. Representeras tollarklubben av Therese Blomqvist.

Samarbetet kommer att se ut på följande sätt till att börja med:

  • Kurser, föreläsningar och aktiviteter som är öppna för alla, publiceras på alla hemsidorna. Äger egna klubbens medlemmar företräde skrivs detta specifikt ut.

  • Alla betalar lika mycket och är med på samma villkor så snart man är medlem i någon av retrieverklubbarna

  • Working Test ( jaktprov C) anordnas varje vår av Goldenklubben och ytterligare ett, troligtvis redan under hösten 2015, av Flatklubben.

  • Labradorklubben ordnar en kurs/föreläsning om WT – förhoppningsvis innan höstens WT.

  • Samträningar och föreläsningar är öppna för alla.

Om Du undrar över något och/eller har något ytterligare att bidra med så kontakta gärna någon av oss i styrelsen

Ursula ”Ulla” Thienemann
Ordförande Flatcoated retrieverklubben Östergötland

u.thienemann@telia.com