Resultatet kommer

Resultatet kommer att publeceras när det har kontrollräknats. Vi tacka alla för ert stora tålamod.
Vi bjuder på en bild så länge.